Video Content SEO

MOMENTO | VIDEO CONTENT SEO CAMPAGNE | TEAMKRACHT


• Opdrachtgever: MOMENTO, dashboard voor basisonderwijs
• Doel: Profileren diversiteit aan doelgroepen
• Middel: succesvolle onderwijzers in beeld
• ingezet op: landingspage, Social media, Videowall vakbeurs

Meer weten over het inrichten van een VIDEO CONTENT SEO CAMPAGNE

“Laten zien dat we de wereld van onze afnemers kennen”

Video Content SEO

MAARTJE SCHEL
Strategic Marketing Manager | Heutink Groep

GEDEELTE UIT ÉÉN VAN DE STORYBOARDS

Overzichtelijke storyboards als blueprint
Om het videotraject inzichtelijk te maken werken wij vanuit een storyboards waar de storyline op aangegeven is. Een inspirerend proces document. Zo borgen we dat iedere stakeholder binnen het project helder voor ogen heeft hoe de One Minute Video eruit komt te zien.

Video content SEO Campagne | TEAMKRACHT

Team van MOMENTO eindgebruikers | BASISSCHOOL IN EEN STAD

Team van MOMENTO eindgebruikers | BASISSCHOOL IN EEN DORP

Team van MOMENTO eindgebruikers | BASISSCHOOL IN EEN NIEUWBOUWWIJK

VIDEO CONTENT SEO CAMPAGNE | TEAMKRACHT

Uitgangspunten in de testimonialvideo’s
1. Content vergaren rondom succesvol primair basisonderwijs.
2. Aangeven van de uitdagingen in het primair basisonderwijs.
3. [Indirect] presenteren van voordelen bij het gebruik van Momento.

groei bewerkstelligen
Heutink is marktleider op het gebied van educatieve middelen, ICT en inrichting voor de Crèche, het Primair Basisonderwijs en het Voortgezet Onderwijs. Heutink Groep: “We willen een tweede lijn eindgebruikers bereiken. Hoe kunnen we de groei van eindgebruikers bewerkstelligen?”.

TEAMPLAY en TEAMKRACHT
Door specifieke onderwijsteams in beeld te brengen wordt de noodzaak van teamkracht benadrukt. Als team sta je een stuk sterker. Zeker met Momento als overzichtelijk digitaal gereedschap ter ondersteuning van het team en de kracht van het team.

Aandacht voor de tevreden succesvolle eindgebruiker en zijn verhaal

Zorg ervoor dat uw video’s bekeken en gedeeld worden!
One Minute Video’s als beschreven zijn op veel verschillende manieren in te zetten in een effectieve campagne waarin verschillende media elkaar versterken. Wilt u een middag sparren met een expert van The One Minute Company om helder te krijgen welke mediastrategie het beste bij uw organisatie past?

Meer informatie Bestellen